Luật sư Lao động

Luật sư tư vấn trình tự thủ tục sa thải

Sa thải là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất mà người sử dụng lao động áp dụng để xử lý đối với người lao động. Việc xử lý kỷ luật sa thải phải đảm bảo các điều kiện về căn cứ và trình tự thủ tục sa thải theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và hạn chế rủi ro bồi thường cho người sử dụng lao động.

Văn phòng luật sư Trần Thanh Bằng có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn trình tự xử lý kỷ luật sa thải đảm bảo quyền và hạn chế tối ưu mọi tủi ro cho người sử dụng lao động.
Dịch vụ luật sư trình tự kỷ luật sa thải của chúng tôi gồm:
– Tư vấn xác định căn cứ, các trường hợp xử lý kỷ luật sa thải;
– Tư vấn các trường hợp không được xử lý kỷ luật sa thải;
– Tư vấn thời hiệu xử lý kỷ luật sa thải;
– Tư vấn thủ tục thông báo, thành phần tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật;
– Tư vấn thủ tục tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải;
– Tư vấn thẩm quyền ra quyết định sa thải;
– Tư vấn lập quyết định sa thải;
– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến trình tự thủ tục kỷ luật sa thải người lao động.