Thu hồi nợ xấu, nợ khó đòi là vấn đề đau đầu của mọi khách hàng, từ tổ chức, doanh nghiệp cho đến cá nhân. Để thu hồi được món nợ, khách hàng có nhiều sự lựa chọn như nhờ trung tâm thu hồi nợ, công ty, tổ chức thu hồi nợ, thậm chí cả hình thức “đòi nợ thuê”.…

Trong quá trình soạn thảo hợp đồng, trong trường hợp không thiện chí, bên soạn thảo sẽ thường đưa vào những điều khoản bất lợi cho bên còn lại và xây dựng những nội dung có lợi cho mình. Hoặc đôi khi, nhất là những hợp đồng phức tạp và có dung lượng dài, thường sẽ phát sinh trường hợp…

Trong quá trình thực hiện công việc kinh doanh, việc xảy ra xung đột, tranh chấp giữa các thành viên trong công ty không phải là chuyện hiếm, khi mâu thuẫn xảy ra mà không biết cách tháo gỡ khiến cho mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ ngày càng trở nên gay gắt, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh…

Nợ xấu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là vấn đề nhức nhối với các doanh nghiệp và cá nhân, và họ đang trăn trở cách thức thu hồi , trình tự thủ tục đòi các khoản nợ xấu này sao cho phù hợp pháp luật và đảm bảo quyền lợi công ty. Văn phòng luật sư Trần…