Sa thải là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất mà người sử dụng lao động áp dụng để xử lý đối với người lao động. Việc xử lý kỷ luật sa thải phải đảm bảo các điều kiện về căn cứ và trình tự thủ tục sa thải theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền,…

Tranh chấp sa thải là một trong các dạng tranh chấp lao động phổ biến. Việc sa thải lao động thường xảy ra tranh chấp vì đây là hình thức xử lý kỷ luật lao động ở mức độ cao nhất, áp dụng khi người lao động vi phạm một số căn cứ sa thải theo luật định hoặc chưa…

Quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tranh chấp vì các bên có lợi ích đối lập. Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng…

Trong mối quan hệ với người sử dụng lao động, người lao động luôn là bên yếu thế hơn do có sự phụ thuộc và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Khi xảy ra tranh chấp lao động, người lao động cần được bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình…

Tranh chấp liên quan đến hợp đồng đào tạo thường xảy ra do các nguyên nhân như vi phạm hình thức hợp đồng; thực tế chương trình đào tạo không đúng cam kết trong hợp đồng đào tạo; Chi phí đào tạo được xác định không phù hợp với chi phí đào tạo đươc quy định; người được đào tạo…