Hợp đồng uỷ quyền nhà đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền đối với nhà đất, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT…

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có thể giúp bạn đảm bảo việc tặng cho này theo đúng quy định pháp luật, giảm rủi ro về vấn đề pháp lý khi có xảy ra tranh chấp, đảm bảo quyền và lợi ích cho mỗi…

Hiện nay, việc mua bán căn hộ nhà chung cư đang rất phổ biến tại các thành phố, đặc biệt là Tp.HCM và Hà Nội. Vấn đề đặt ra là ràng buộc pháp lý của hai bên như thế nào để đảm bảo quyền và lợi ích của nhau. Dưới đây là mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà…

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất thường nhằm mục đích đảm bảo cho việc ký kết hợp đồng mua bán chính thức. Đồng thời phát sinh quyền và nghĩa vụ ràng buộc cho 2 bên khi tham gia giao dịch. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–***——– HỢP…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT (Toàn bộ nhà đất tại số: …………) Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….. chúng tôi gồm các bên có tên dưới đây:  I/ BÊN BÁN: (gọi tắt là Bên A). Ông (Bà): ……………………………….  Sinh năm: ………………………………….. CMND: ………………… cấp ngày …………… tại……………………………………. Hộ khẩu…

Mẫu văn bản cam kết tài sản riêng sẽ giúp bạn có thể xác định là chủ sở hữu cá nhân của một tài sản nào đó, qua đó, bạn có cơ sở để thực hiện các quyền sở hữu của mình đối với tài sán hoặc để giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài sản mà mình…