Di sản thừa kế là phần tài sản mà người đã mất để lại theo di chúc hoặc chia theo quy định của pháp luật. Người được nhận di sản thừa kế có quyền nhận hoặc từ chối phần di sản thừa kế đó. Dưới đây là văn bản từ chối nhận di sản thừa kế có sự chứng thực…

Căn cứ theo Luật đất đai 2013 và Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất thì có một số trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo như quy định. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –…

Dựa theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 có quy định về việc trích lục – sao lục hồ sơ địa chính. Việc trích lục – sao lục hồ sơ địa chính nhằm mục đích xin cấp lại GCN do mất, rách, thất lạc,… hoặc các quyết định hành chính sai mà cần…

Khi bạn thuê nhà cần thanh lý hợp đồng đúng thời hạn hoặc trước thời hạn thì cần biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ (Căn nhà số : đường………..phường :……………… quận……………….) Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:…

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là một trong những cách thức để chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác. Dưới đây là mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và TSGLVĐ. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN…

Chuyển mục đích sử dụng đất là một trong số các quyền của người sử dụng đất trong quá trình sử dụng đất của mình. Khi người sử dụng đất muốn thay đổi mục đích sử dụng đất cần thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Dưới đây đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất…

Chúng ta đang sử dụng đất mà không biết nguồn gốc đó từ đâu? Từ loại hình đất nào? Và bạn muốn UBND xác nhận nguồn gốc sử dụng đất cho gia đình. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do…

Trước khi tranh chấp được đưa ra tòa án giải quyết thì thủ tục đầu tiên là hòa giải tại nơi có tài sản tranh chấp đó. Dưới đây là đơn đề nghị/yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND phường nơi có đất đai tranh chấp. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự…

Khi tài sản tranh chấp không thể phân chia theo như thỏa thuận của 2 bên thì 1 trong 2 bên có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định định giá tài sản tranh chấp đó theo quy định tại điều 104 Bộ luật tố tụng dân sự 2014. Dưới đây là mẫu đơn yêu cầu tòa án ra…

 Có 1 số vụ án đã qua thời hạn xét xử theo quy định mà vẫn chưa được giải quyết. Dựa theo quy định tại điều 203 BLDS 2015 về thời hạn xét xử vụ án, dưới đây là đơn khiếu nại về việc tòa án kéo dài giải quyết vụ án, đơn yêu cầu sớm giải quyết vụ án…