Hỏi đáp pháp luật Lao động

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi NLĐ đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng?

Câu hỏi:

Anh D đang làm thủ tục để khiếu nại lần hai đối với doanh nghiệp A.I về việc vi phạm chế độ trả lương khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tuy nhiên khi tôi đưa đơn lên ban giám đốc doanh nghiệp này thì họ từ chối với lý do đã giải quyết rồi. Vậy xin hỏi, anh D phải nộp đơn này ở đâu?

Trả lời

Theo Điều 17 Nghị định số 119/2014/NĐ-CP, thẩm quyền giải quyết khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định như sau:

– Người đứng đầu tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi của mình bị khiếu nại.

– Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 19 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.”

Như vậy, anh D muốn làm thủ tục khiêu nại lần 2 đối với doanh nghiệp A.I về việc chế độ trả lương khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, anh D cần nộp đơn đến Cục trưởng Cụ quản lý lao động ngoài nước.