Hỏi đáp pháp luật Nhà đất

Khi hết hạn sử dụng đất nông nghiệp có phải gia hạn?

Khi hết thời hạn sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Gia đình ông Nguyễn Trọng Nguyên sử dụng 9.450 m2 đất nông nghiệp tai xã Esa, huyện Ea Kak, tỉnh Đắk Lắk, đã hết hạn sử dụng từ năm 2013. Hiện gia đình ông Nguyên muốn gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng được UBND xã thông báo sẽ chuyển sang hình thức cho thuê. Ông Nguyên hỏi, gia đình ông có được gia hạn thời gian sử dụng đất không?

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 210 Luật Đất đai năm 2013, khoản 2, khoản 3 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, khoản 10 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 3/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Trọng Nguyên sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp ông Nguyên có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ xác nhận lại thời hạn sử dụng đất, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của HĐND&UBND huyện Ea Kar để xem xét, xử lý theo quy định. Thành phần hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Nguồn: chinhphu.vn