Dịch vụ Luật sư nhà đất

Dịch vụ khai quyền di sản thừa kế

Bạn là người được hưởng thừa kế khối di sản do người chết để lại như sổ tiết kiệm, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ, quyền sở hữu xe,… và đang có nhu cầu liên hệ với đơn vị nào đó để tư vấn và thực hiện dịch vụ kê khai di sản, chuyển đổi sang tên di sản của người chết để lại cho người được hưởng di sản hợp pháp. Hãy liên hệ với Văn phòng luật sư Trần Thanh Bằng, chúng tôi xin cấp dịch vụ kê khai, phân chia di sản thừa kế một cách uy tín và chuyên nghiệp nhất.

Dịch vụ khai nhận quyền di sản thừa kế được chúng tôi thực hiện qua các bước:

Bước 1: Kiểm tra tính pháp lý các giấy tờ của khách hàng;
Bước 2: Thoả thuận và kí hợp đồng theo thoả thuận giữa công ty và quý khách hàng;
Bước 3: Tư vấn và tiến hành trích lục khai sinh, chứng tử, các giấy tờ về nhân thân, giấy tờ về di sản,… và soạn thảo hồ sơ khai di sản thừa kế;
Bước 4: Xác định hàng thừa kế và những người được hưởng di sản thừa kế;

Bước 5: Đại diện khách hàng liên hệ tổ chức công chứng để niêm yết hồ sơ theo quy định pháp luật;
Bước 6: Hỗ trợ và cùng Quý khách tiến hành ký tất cả các văn bản giấy tờ khai di sản tại tổ chức hành nghề công chứng;
Bước 7: Đại diện khách hàng hoàn thiện hồ sơ và nộp vào cơ quan có thẩm quyền để sang tên thừa kế ;
Bước 8: Theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả cho khách hàng;
Bước 9: Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng với Quý khách.