Dịch vụ Luật sư Hôn nhân

Tư vấn và soạn đơn thuận tình ly hôn

Khi mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được, pháp luật cho phép hai vợ chồng có thể đơn phương hoặc cùng yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. Trong trường thuận tình ly hôn, vợ chồng phải thống nhất được các vấn đề về hôn nhân, tài sản và nuôi con khi yêu cầu Tòa án giải quyết.  Để đảm bảo về hình thức và nội dung ghi nhận đầy đủ các yêu cầu, văn phòng chúng tôi xin tư vấn và hỗ trợ soạn đơn cho quý khách đảm bảo nhanh chóng và đúng quy định pháp luật.

Văn phòng luật sư Trần Thanh Bằng cung cấp dịch vụ tư vấn và soạn đơn thuận tình ly hôn theo các bước như sau:

– Tiếp nhận ý kiến, nhu cầu của khách hàng về ly hôn, phân chia tài sản, nuôi con khi ly hôn;
– Tư vấn các điều kiện thuận tình ly hôn, chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình;
– Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên đối với bên còn lại, tài sản chung, con chung, nợ chung sau khi ly hôn;
– Tư vấn các nội dung trong Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn: trình trạng hôn nhân, thỏa thuận về tài sản chung, con chung, nợ chung;
– Tư vấn về trình tự xử lý của Tòa án và các bước cần thực hiện trong trường hợp thuận tình ly hôn;
– Soạn thảo, hoàn thiện hình thức và nội dung chi tiết của Đơn yêu cầu;
– Giúp Khách hàng lập và kiểm tra hồ sơ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn;
– Hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
– Tư vấn về chi phí ly hôn thuận tình, thời gian giải quyết công nhận thuận tình ly hôn của Tòa án

Với những Luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, Văn phòng luật sư Trần Thanh Bằng cam kết mang đến cho Quý Khách hàng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả và nhanh chóng nhất.