Luật sư Dân sự

Tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận. Tuy nhiên, khi tiến hành loại giao dịch này thì các chủ thể tham gia thường thực hiện giao kết bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể từ đó dễ dẫn đến tranh chấp phát sinh và khó giải quyết. Với đội ngũ luật sư uy tín, kinh nghiệm, có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật dân sự, Văn phòng luật sư Trần Thanh Bằng hân hạnh cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn, soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản đến quý khách hàng.
Dịch vụ luật sư tư vấn, soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản của chúng tôi gồm:
– Tư vấn quy định pháp luật về giao dịch tặng cho tài sản: đăng ký quyền sở hữu, trách nhiệm do cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình, tặng cho tài sản có điều kiện, …
– Tư vấn hợp đồng tặng cho tài sản: các điều kiện có hiệu lực, đối tượng hợp đồng; hình thức, nội dung hợp đồng, quyền và nghĩa vụ các bên, phương thức giải quyết tranh chấp;
– Tư vấn nghĩa vụ thuế, trường hợp miễn thuế của các bên;
– Tư vấn cách thức thực hiện, biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng tặng cho tài sản;
– Soạn thảo, bổ sung, chỉnh sửa hợp đồng tặng cho tài sản theo yêu cầu của khách hàng;
– Hỗ trợ công chứng hợp đồng theo quy định pháp luật hoặc nếu các bên có nhu cầu;
– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan đến hợp đồng tặng cho tài sản.