Dân sự Hỏi đáp pháp luật

Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt theo pháp luật?

Câu hỏi:

Mặc dù đã hết thời hạn 01 tuần mà vẫn không thấy anh V chuyển đồ đạc đến căn nhà trọ định thuê như đã giao hẹn với bà P là chủ khu nhà trọ. Khi có người khác đến đặt vấn đề muốn thuê, bà P đã cho người khác thuê, vì bà cho rằng đã chấm dứt đề nghị thuê nhà giữa bà và anh V. Xin hỏi, ý kiến của bà P có chính xác hay không? Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp nào?

Trả lời:

Tại Điều 391 Bộ luật dân sự năm 2015 về chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng. Theo đó, đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

– Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng;

–  Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận;

– Hết thời hạn trả lời chấp nhận;

– Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực;

– Khi thông báo về việc huỷ bỏ đề nghị có hiệu lực;

– Theo thoả thuận của bên đề nghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, bà P có quyền cho người khác thuê do hết thời hạn giao kết anh V vẫn không chuyển đồ đạc đến nhà trọ- hết thời hạn trả lời chấp nhận.