Tranh chấp về bồi thường thu hồi đất là vụ việc hành chính mà trong đó chứng cứ chứng minh đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất là quan trọng nhất. Quý khách hàng đang gặp phải vấn đề bồi thường thu hồi đất không thỏa đáng và cần nhờ luật sư để tư vấn và giải…