Luật sư Dân sự

Luật sư tư vấn thừa kế

Phân chia di sản thừa kế là vấn đề cốt lõi của chế định thừa kế. Dù chia di sản theo di chúc hay theo pháp luật thì mục đích cuối cùng là di sản được chia theo đúng ý chí của người để lại di sản và đảm bảo tính công bằng, quyền lợi hợp pháp của các đối tượng được hưởng di sản. Với đội ngũ luật sư uy tín, kinh nghiệm, có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật thừa kế, Văn phòng luật sư Trần Thanh Bằng hân hạnh cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn, hỗ trợ chia di sản thừa kế đảm bảo đúng quy định pháp luật và hạn chế phát sinh tranh chấp.

Nội dung tư vấn liên quan đến pháp luật thừa kế của Văn phòng luật sư Trần Thanh bằng như sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế
– Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;
– Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;
– Tư vấn xác định di sản thừa kế;
– Tư vấn xác định người thừa kế di sản;
– Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
– Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
– Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
– Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
– Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản,
– Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế ;
– Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
– Tư vấn phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật.
2. Tư vấn về thừa kế theo di chúc
– Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;
– Tư vấn viết nội dung di chúc;
– Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc:
– Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
– Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
– Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
– Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
– Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
– Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
– Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;
– Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
– Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;
– Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;
– Tư vấn thủ tục Công bố di chúc;
– Tư vấn giải thích nội dung di chúc.

3. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật:
– Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
– Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;
– Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có);
– Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
– Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.
4. Tư vấn biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến di chúc, di sản.
– Tư vấn quy định pháp luật về các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến di sản;
– Tư vấn thủ tục khởi kiện đòi quyền, lợi ích hợp pháp liên quan.