Luật sư Doanh nghiệp

Luật sư soát xét hợp đồng

Trong quá trình soạn thảo hợp đồng, trong trường hợp không thiện chí, bên soạn thảo sẽ thường đưa vào những điều khoản bất lợi cho bên còn lại và xây dựng những nội dung có lợi cho mình. Hoặc đôi khi, nhất là những hợp đồng phức tạp và có dung lượng dài, thường sẽ phát sinh trường hợp các nội dung trong hợp đồng mâu thuẫn nhau, và nếu không có sự rà soát, đối chiếu lại sẽ dẫn tới khi thực hiện, hợp đồng có nguy cơ vô hiệu một phần, thậm chí vô hiệu toàn bộ. Việc nhờ luật sư rà soát lại những điều khoản của hợp đồng sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro, đảm bảo lợi ích và hiệu quả thực thi khi hợp đồng được ký kết.

Văn phòng luật sư Trần Thanh Bằng với đội ngũ luật sư uy tín, kinh nghiệm, có chuyên môn cao trong lĩnh vực hợp đồng và am hiểu sâu về pháp luật hợp đồng Việt Nam, chúng tôi hân hạnh đồng hành và cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ luật sư soát xét hợp đồng.
Các loại Hợp đồng liên quan đến Doanh nghiệp mà chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm ra và soát xét như sau:
– Hợp đồng mua bán hàng hóa;
– Hợp đồng thi công xây dựng;
– Hợp đồng đấu thầu;
– Hợp đồng lao đồng;
– Hợp đồng đào tạo;
– Các loại Hợp đồng khác…
Dịch vụ luật sư soát xét hợp đồng của chúng tôi gồm:
• Nghiên cứu các yêu cầu của Khách hàng và quy định của pháp luật liên quan;
• Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho Khách hàng theo yêu cầu, làm rõ nghĩa các điều khoản quy định trong hợp đồng;
• Rà soát trực tiếp trên Hợp đồng cho Khách hàng, tìm ra các điều khoản bất lợi, chưa công bằng hoặc gây nguy hiểm cho Khách hàng trên cơ sở bảo vệ tối đa quyền lợi ích của Khách hàng và phù hợp với các quy định của pháp luật;
• Cung cấp cho Khách hàng các ý kiến pháp lý, giải thích và đánh giá của Luật sư liên quan đến Hợp đồng;
• Tư vấn, đề nghị sửa đổi và soạn thảo lại các quy định của hợp đồng để bảo vệ lợi ích của Khách hàng;
• Kiểm tra và tư vấn cho Khách hàng các vấn đề khác về hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn pháp lý ở Việt Nam.