Luật sư Dân sự

Luật sư giải quyết vụ án hành chính

Tranh chấp hành chính là lĩnh vực tranh chấp rất đặc thù và phát sinh phức tạp. Thường người khởi kiện bị có những rào cản tâm lý khó vượt khi khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền ban hành. Trung tâm pháp luật nhà đất sẽ giúp Quý khách gỡ bỏ những rào cản tâm lý đó, giúp Quý khách soạn thảo hồ sơ và đại diện giải quyết toàn bộ hồ sơ trong tranh chấp hành chính mà Quý khách đang gặp phải.
Văn phòng luật sư Trần Thanh Bằng tham gia trực tiếp vào các hoạt động tố tụng hành chính như sau:
– Tham gia soạn thảo đơn từ, đại diện cho thân chủ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ khiếu nại hành chính.
– Hỗ trợ khiếu kiện hành chính, tố cáo vi phạm pháp luật cho thân chủ đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Định hướng, tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến các sự việc trong luật hành chính.
– Đại diện theo ủy quyền thực hiện mọi thủ tục hành chính khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật
– Tham gia bảo vệ thân chủ trong các vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân từ cấp sơ thẩm, phúc thẩm cho tới Giám đốc thẩm hoặc tái thẩm