Dịch vụ Luật sư nhà đất

Giải quyết tranh chấp tiền bồi thường thu hồi đất

Tranh chấp về bồi thường thu hồi đất là vụ việc hành chính mà trong đó chứng cứ chứng minh đảm bảo quyền lợi cho người bị thu hồi đất là quan trọng nhất. Quý khách hàng đang gặp phải vấn đề bồi thường thu hồi đất không thỏa đáng và cần nhờ luật sư để tư vấn và giải quyết thì hãy liên hệ đến Văn phòng luật sư Trần Thanh Bằng.

luật sư giải quyết tranh chấp bổi thường tiền thu hồi đất


Văn phòng luật sư Trần Thanh Bằng hân hạnh được cung cấp dịch vụ Giải quyết tranh chấp tiền bồi thường thu hồi đất theo quy định pháp luật, bao gồm:

–        Tư vấn pháp luật đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định; Tư vấn các quy định về quyền của người sử dụng đất trong hoạt động thu hồi đất;
–        Tư vấn các điều kiện được bồi thường, đánh giá phương án bồi thường, xác định các hạn mục người sử dụng đất được bồi thường: giá trị đất, nhà và công trình kiến trúc, cây trồng, các khoản hỗ trợ và chi phí khác;
–        Đánh giá tính pháp lý về yêu cầu bồi thường, hỗ trợ; tư vấn khách hàng yêu cầu phù hợp, bảo đảm quyền, lợi ích tối đa của khách hàng;
–        Tư vấn trình tự, thủ tục, tòa có thẩm quyền giải quyết tranh chấp; dự kiến thời gian, chi phí theo quy định pháp luật;
–        Tư vấn, hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp bao gồm các tài liệu chứng minh nguồn gốc sử dụng đất, tài liệu chứng minh giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đủ điều kiện được bồi thường;

–        Tư vấn, tham gia hòa giải, đàm phán, thương lượng tại tòa án; đưa ra yêu cầu bảo vệ quyền lợi khách hàng;
–        Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện, hướng dẫn nộp đơn khởi kiện; chuẩn bị hồ sơ, chứng cứ phục vụ giải quyết tranh chấp; liên hệ làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
–        Tham gia phiên tòa với tư cách người đại diện hoặc luật sư bảo vệ quyền lợi khách hàng; đại diện khách hàng đưa ra các yêu cầu, bảo vệ quyền lợi trong quá trình giải quyết tranh chấp;
–        Theo dõi kết quả giải quyết tranh chấp; đưa ra các biện pháp đảm bảo thi hành quyết định giải quyết tranh chấp.