Luật sư Hình sự

Dịch vụ luật sư bào chữa

Văn phòng luật sư Trần Thanh Bằng cung cấp dịch vụ luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Với đội ngũ luật sư giỏi chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có bản lĩnh, tâm huyết với nghề…chúng tôi cam kết sử dụng mọi quyền năng của luật sư và tất cả các biện pháp mà pháp luật quy định để bào chữa nhằm giảm nhẹ tội hoặc minh oan hoặc gỡ tội cho các bị cáo.

dịch vụ luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự được chúng tôi thực hiện những nội dung như sau:

– Luật sư tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của bị can, bị cáo tránh các trường hợp vi phạm thủ tục tố tụng hình sự. Trong giai đoạn tiếp cận hồ sơ vụ án và tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra luật sư thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật, cụ thể:
+ Luật sư tư vấn các quy định pháp luật hình sự và các văn bản pháp luật liên quan, dự cung; kịp thời khiếu nại và có kiến nghị nếu phía Điều tra viên có hành vi bức cung;
+ Luật sư tư vấn quy định pháp luật về tội phạm và các nội dung khác liên quan đến tội phạm (tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng); tư vấn quy định về đồng phạm, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm…
+ Luật sư tư vấn quy định pháp luật về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, tư vấn những trường hợp không áp dụng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Luật sư tư vấn quy định pháp luật hình sự về hình phạt, các hình phạt cụ thể và các nội dung khác liên quan đến hình phạt, tư vấn quy định pháp luật hình sự về quyết định hình phạt và vấn đề liên quan.
– Luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo.

Quy trình bào chữa trong vụ hình sự của chúng tôi như sau:
• Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc ( Quyết định khởi tố bị can, vụ án, giấy tờ liên quan…) từ bị can, bị cáo, người thân, người đại diện khác của bị can, bị cáo.
• Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng.
• Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật nhằm phục vụ công tác tham gia tố tụng bào chữa cho bị can, bị cáo của luật sư.
• Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án.
• Bước 5. Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng (Tòa án nhân dân các cấp xét xử) nhằm bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án hình sự.